רוז'ס- חנות בגדים בית שמש

חיה פנתה אלי לעיצוב החנות בתקציב מוגבל מאד ולוח זמנים צפוף.
שמחה שהצלחנו הגיע לתוצאה טובה שיוצרת חוויה ללקוחות הנכנסות לחנות. ובעקבות זה מגדיל מכירות משמעותית.